WMO

Freya begeleidt gemeenten bij de decentralisatie van taken

Details

Zorgondernemers

De toegevoegde waarde voor zorgondernemers

Details

MEDEDELING

Reactie rapport IGZ-NZa

Medio april bracht RTL Nieuws een item over Zorggroep Alliade. Daarin werd gesproken over ‘sjoemelende directeuren’. Er zou sprake zijn van belangenverstrengeling omdat wij niet alleen directeur zijn bij de zorggroep, maar ook eigenaar van verschillende ondernemingen.

Lees hier de complete reactie van Freya Groep en het bijbehorende rapport, persbericht en zienswijze.

Recente Cases

Over Freya

Over ons

De Freya Groep is in 2003 in Harlingen (Friesland) opgericht en in korte tijd sterk gegroeid tot een holding met ruim 2.500 medewerkers en heel Nederland als verzorgingsgebied. Lees verder >

Missie

Onze missie en kernwaarden zijn gericht op cliënten en kwaliteit en tegelijk ook op de belevingswereld van onze opdrachtgevers. Lees verder >

Kernwaarden

  • Betrouwbaar

  • Maatschappelijk betrokken

  • Ondernemend

  • Slim

Lees verder >

Strategie

We ondersteunen intramurale en extramurale zorg- en welzijnsorganisaties om met behulp van innovatieve oplossingen en strategische samenwerkingsverbanden. Lees verder >

MVO

Bewuste keuze voor duurzame relaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Freya: op een duurzame manier omgaan met medewerkers, cliënten en partners. Zo ontstaan langetermijn-relaties waar alle betrokkenen bij gebaat zijn. Het is onze overtuiging dat een menselijke en zakelijke benadering heel goed samengaan. Juist door zorg en welzijn op een toekomstgerichte, ondernemende manier aan te pakken, wordt de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening gewaarborgd. Freya werkt open en transparant en is altijd bereid verantwoording af te leggen voor haar bedrijfsvoering en die van haar betrokken partners.

We zijn goed in

Op een maatschappelijk verantwoorde en ondernemende wijze dragen we bij aan de versterking van personen, gezinnen, wijken en buurten. Dit doen we door uit te gaan van de eigen kracht van individuen en hun leefomgeving.

Renderende groei realiseren
Begeleiding en dagbesteding
Extramurale zorg en huishoudelijke hulp
Kleinschalige woonzorgvoorzieningen

Kom verder

Wilt u meer weten over Freya en de mogelijkheden van samenwerking met uw organisatie? Neem contact op, dan maken we meteen een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Leeuwarden
Icarusweg 9
8938 AX Leeuwarden
Postbus 7586 8903 JN  Leeuwarden
Telefoon 058-294 8 541
E-mail: info@freyagroep.nl